Blog Image

Helene T Dehring

Inlägg om Vården, Jobbet, Livet och Politiken finner du under "kategorier" till höger om mig. På mobilen får du scrolla längst ner under inläggen.

På hemsidan helenedehring.se kan du läsa mer om mig, mina uppdrag i politiken, min filosofi, ambitioner och vad som gör mig stolt och glad!    

helenedehring.se   (länk till höger om mig)

 

Almedalen Ambulanshelikoptern

Politiken Posted on ons, juli 06, 2016 10:05:54

Tredje seminariet för andra dagen i detta enorma utbud är om Svensk luftambulans och ambulanshelikoptern i Värmland.

Intressent tycker jag och lite stolt kan man kan väl få lov att känna sig som Karlstadbo och Värmlänning.
Här medverkar självklart vårt landstingsråd Fredrik Larsson, likaså hälsa- och sjukvårdschef Tonas Kjällberg, Jonas Andersson L, Anna-Lena Sörensson S, Börje Wennberg S, Hans Karlsson SKL.

Axplock från seminariet/
Det finns 9 helikopterbaser etablerade i Sverige och därmed en ökad tillgänglighet. Dessutom är det en gränslös tillgänglighet vilket innebär att inträffar olyckan ovanför gränstrakterna mot Norge så får man hjälp.

Det som är dyrt med en helikopter är reservdelarna och driften säger Tomas Kjällberg.
Ambulans innebär intensivvård utanför sjukhus och kompetensen beror på vem man sätter i ambulansen och i detta fall – helikoptern.
Vi klarar inte att leva upp till tillgänglig vård för alla och dessutom har vi olika syn på vad jämlik vård för alla innebär.

En av läkarna, Mikael ger ett patientexempel på varför det är bra med en ambulanshelikopter och berättar ett akutfall av stroke som hade inträffat. Ett annat fall med ett barn som hade fått kalk i ögonen och där det var bråttom för att barnet inte skulle bli blind.

Varför är det bra med en ambulanshelikopter och det är ju väldigt dyrt hörs en röst ur publiken?
Svaret ges: Det finns flera argument för behov, ett är att man kan åka direkt till rätt vårdnivå, ett annat är att man kan påbörja avancerad sjukhus/intensivnivå direkt på plats. Man bleker prata om den så kallade ”Golden hour”. Var 17:minut drabbas någon i Sverige av stroke och konsekvensen kan bli allt ifrån närmast återställt till död beroende på skadan och hur snabbt behandlingen kan sättas in.
En dödlig skada inträffar oftast inte på sjukhus och det är oerhört viktigt att erbjuda dessa trauman snabb livräddande hjälp som dessutom minskar livslånga behandlingar.
Det är också kostnadseffektivt. Läkaren avslutar med, ” det är inte alltid som patienten överlever men jag kan lova att vi verkligen gör allt som finns i vår makt.

Vi får veta att varje gång som ambulanshelikoptern lyfter så kostar det 50 000 kr.
Kostnadseffektivt, hur mycket? 7 % är direkt livräddande blir svaret.
Man gör en insats som är direkt livräddande, att fler människor lever längre och med högre kvalitet.
Från att tidigare ha räddat 1 av 5 strokepatienter kan vi nu rädda 1 av 3 efter som vi snabbt kan sätta in trombolysbehandling.

Börje Wennberg från Dalarna tycker det är är mycket bra och att ambulanshelikoptern borgar för en likvärdig vård.
Hans Karlsson tycker inte att man behöver utreda mer.
Jonas från liberalerna anser att det är mer kostnadseffektivt att dela på helikoptern än att alla ska ha varsin. Kompetensnivån inom landstinget har varit för låg när det gäller piloterna vilket har inneburit att beslutsunderlaget har varit för knappt men nu har vi köpt in flera piloter och har ett mycket bättre beslutsunderlag.

Med rätt kompetens i ambulanshelikoptern har vi kompetensutveckling. vi kan inte stoppa in sådan kompetens i våra vägambulanser, utan vi måste tänka tillsammans.
Fredrik Larsson säger att som förtroendevald vill jag arbeta och säkerställa att Värmlänningen får en god vård.

När moderatorn ställer frågan till socialdemokraten Anna-Lena Sörensson från staten om hon har blivit övertygad så glider hon på svaret och bollar över att den här frågan får huvudmännen ta till sig men tycker det är bra om patienten får en trygg, säker och jämlik vård.

Mina egna tankar går till min livskamrat som i sitt jobb som stugvärd i Jämtlandsfjällen vintertid och Vinkelfjällen sommartid. Där han är 5 -6 veckor i taget finns det ingen bilväg, där vinns det bara vandringsleder och vädret kan vara ganska bistert och varierande. Här är det bara helikopter som gäller om olyckan skulle vara framme.
Jag kan berätta att när livskamraten en gång i februari jobbade som stugvärd uppe i Gåsenstugan i Jämtlandsfjällen var det faktist en gäst som drabbades av bröstsmärtor och blev riktigt akut dålig och där stugvärden fick ringa efter ambulanshelikoptern. Det visade sig också att det var en hjärtinfarkt.Almedalen Norge – Sverige

Politiken Posted on ons, juli 06, 2016 00:32:17

Tisdagsmorgon i Almedalen. Efter frukost
är vi tre nyfikna värmlänningar som på cykel susar Stenkullegatan fram i spaningsjakt
i Almedalen.

Partikamraten och regionrådet Stina
Höök ska delta i Region Värmlands seminarium Norge – Sveriges viktigaste
grannland
och det måste vi självklart lyssna på.

Förutom vår Stina deltar också Regionrådet Thomas Riste, Bo-Josef Eriksson TT chef enheten för
regional tillväxt, Linn Johansson
analytiker båda från Region Värmland Tomas Riste Regionråd och Stina Höök regionråd,
båda Region Värmland.

Det här är en fråga som ligger värmlänningen
varmt om hjärtat och nu är vi laddade. I rask takt vandrar vi ner mot vattnet
och Strandvägen för att lyssna på nästa seminarium som handlar om betydelsen av
Sverige – Norge.Två timmar senare bänkar vi oss och
lyssnar på

Dags för
Norgeförhandlingen,
arrangör Västra Götalandsregionen, Norsk-Svenska handelskammaren.

Här deltog Björn Rosengren, ordf Norsk-Svenska handelskammaren, Kai
Eide Norges ambassadör i Stockholm, Ann-Sofie Hermansson KS-ordförande
Göteborg, Cecilie Tenfjord -Toftby riksdagsledamot M .

Här följer sammanfattningen av de båda seminarium:

Norge- Sveriges
viktigaste grannland
och Dags för
Norgeförhandlingen,

Norge är vår absolut viktigaste
handelspartner säger Björn Rosengren och tågförbindelsen har en mycket viktig
roll. Likaså kommunikationen gällande handel och arbetskraft.

Göteborg och hamnen är viktig. Ibland
är det bra att använda vägnätet, ibland är det bättre att använda järnvägen.
Att vi har fungerande kommunikation och infrastruktur är a och o.

Norge är Sveriges viktigaste handelspartner, före Tyskland, USA,
Storbrittanien, Danmark. Kina kommer på 10:e plats. Norge tar emot flest
arbetspendlare från Sverige. Dubbelt så många gränspendlar mellan Norge och
Sverige än mellan Danmark och Sverige. Gränshandeln, dvs dagsbesök, var värd
12,9 miljarder norska kronor 2015.

De som arbetspendlar har en genomsnittlig medelinkomst på
373000 kr/år. Så finns det de som deltidspendlar. Dessa blomster finns
inte med i Sveriges officiella statistik vilket förklarar att Rädda Barnen år
efter år förklarar att barnfattigdomen i Sverige är stor i Eda och Årjäng när i
verkligheten de har bra inkomster. Det är också så att hela Värmlands
sysselsättningsgrad i verkligheten är högre än i riket och inte lägre som statistiken
säger.

Norge äger fler företag i Sverige än något annat land. Av antalet
gästnätter i Sverige står Norge för 3,5 miljoner = 23 procent, Danmark för 19
procent. Det framstår därför som viktigt med goda kommunikationer mellan
huvudstäderna och därför är en utbyggd Värmlandsbana viktig. Region Värmland och region
Örebro län, Karlstad och Örebro kommuner har bildat ett bolag, Oslo –
Stockholm 2:55 med syftet att utveckla järnvägen.

Enligt ambassadör Eide har vi i Sverige för lite kunskap vi i om
Norge. Järnväg Oslo-Göteborg är viktigare för Norge än för Sverige. Göteborg är
Norges största hamn och det innebär att det är mycket tung godstransport som
färdas över Svinesundsbron och ned genom Bohuslän vilket ger påverkan på
miljön. Därför är en utbyggd järnväg mellan Oslo och Göteborg viktig även
ur transport och miljösynvinkel.

Frågan om utbyggd järnvägsförbindelse Oslo-Göteborg har inte nått
fram till riksdagen. Om denna fråga ska komma upp på politikernas bord måste
frågan bli mycket mer konkret. Näringslivet och den lokala opinionen måste konkret
visa hur viktig denna fråga är.

Plötsligt vinkar vår partikamrat Roger Brodin med handen och ställer
frågan: ”Hur skulle Värmland och
Värmlands behov av en utbyggd förbindelse Oslo-Stockholm påverkas om Värmland blev
en del av Västra Götaland
”?

Denna fråga gled man undan före panelen och svaret som gavs blev istället att ”satsningen
Oslo-Göteborg blir tyngre med tydlig prioritering från en större region”.
Hur Värmland skulle påverkas hade man inget svar på. Vår tolkning är att
Värmlands intressen skulle inte bli tillgodosedda!

Som slutkläm sa Björn Rosengren att han inte trodde på större
regioner och ansåg att eftersom Sverige som ett relativt litet land borde vara en
enda region. Han förväntade sig att få rätt om 10 år!

Håll med mig om att detta var två intressanta seminarium!Almedalen Försvaret & Nato

Politiken Posted on tis, juli 05, 2016 22:23:57

Nato – hjälpare eller stjälpare

Arrangör Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Forte och
Formas.

Sverige har sedan länge lämnat neutralitetspolitiken och
försvarssamarbetet med andra länder har ökat. Samtidigt säger regeringen att
alliansfriheten består och att ett Nato – medlemskap inte är aktuellt.
Ska Sverige ansluta sig till Nato eller fortsätta att vara militärt
alliansfritt?

Medverkande i det här superintressanta seminariet var Per Ahlin,
jurist och forskare í folkrätt vid Stockholms universitet, f.d. reporter och
utrikesredaktör på DN, Malena Britz institutionen för säkerhet, strategi och
ledarskap statsvetenskapliga avdelningen, Försvarshögskolan och Allan Widman
(L) riksdagsledamot, ordförande i försvarsutskottet samt Jan Salestrand
stadssekreterare i Försvarsutskottet.

Budskapet var tydligt: att gå med i Nato är nödvändigt samt att
varje land har ett eget ansvar för att be om hjälp. Detta ansåg samtliga
i panelen utom Salestrand från socialdemokraterna som ansåg att man överdrev.
Han menade i stället att Rysslands nuvarande upprustning av försvaret är
ett utslag av att vilja modernisera en gammal och omodern utrustning. Vidare
ansåg han att det inte finns tillräckligt starka skäl för Sverige att gå med i
Nato.

Jan Salestrand säger att vi har haft en alliansregering i 8 år men
att Nato nu verkar vara den enda och viktigaste frågan. Marlena Britz
svarar att 32 – 37 % vill att vi ska bli medlemmar i Nato.

Att vara med i Nato är det enda och stora samarbete som gäller
vilket Jan Salestrand då inte håller med om utan han tror att ett medlemskap i
Nato inte skulle försätta Sverige i en starkare position.

Uhuuu, det är inte helt okomplicerat!Almedalen Bedrägerierna ökar

Politiken Posted on tis, juli 05, 2016 20:46:30

Bedrägerierna ökar
– vad görs idag och i framtiden?

Det här seminariet anordnades av Brottsförebyggande rådet och utredarna från Bråpersonerna som deltog var förutom utredarna från Brå deltog också

Jan Olsson, förundersökningsledare från Polisens Nationella bedrägericenter

Peter Forsman från Internetstiftelsen i Sverige IIS hanterar abuse-ärenden för hela .se-zonen och han är en av Sveriges främsta experter på nätbedrägerier och Peter Göransson från Bankföreningen

Bedrägeribrotten ökar för varje år och den tekniska utvecklingen
gör det möjligt att dels begå nya former av brott och dels mer storskaliga
bedrägeribrott. Varför sker bedrägerierna och vems är ansvaret? Görs
tillräckligt i brottsförebyggande syfte? Hur ser det ut i framtiden?

Så här beskrivs frågan:

I mars i år publicerade Brottsförebyggande rådet, Brå, en
rapport om bedrägeribrottsligheten. Rapporten visar

att bedrägerierna ökar samt
att brotten drabbar såväl privatpersoner som företag och myndigheter. De
polisanmälda bedrägerierna tar också stora resurser i anspråk hos
rättsväsendet. Att förebygga fler bedrägeribrott skulle därför innebära stora
vinster både för rättsväsendet och för samhället i stort. Men bedrägerier är en
mycket bred och komplex brottskategori och det finns många aktörer som kan
bidra på olika sätt till det förebyggande arbetet. Under seminariet presenteras
en bild över den stora variation som finns bland de polisanmälda
bedrägeribrotten. I paneldiskussionen diskuteras hur olika aktörer kan bidra
till det förebyggande arbetet, vad som görs idag och vad som skulle kunna göras
i framtiden för att minska bedrägeribrotten.Man konstaterar:

· att det är väldigt
stor obalans mellan brottsvolym och utredningsresurser.

· Bedrägeribrottsligheten
går inte att utreda och lagföra bort.

· För att komma
tillrätta med problemet behövs mer effektivt förebyggande arbete.

· För detta krävs att
många olika aktörer engageras i arbetet, både privatpersoner,
näringsliv och
myndigheter.

Viktiga åtgärdsområden som man anser borde prioriteras mer är bl.a


Tillgängliggöra information om hur bedrägerier går till och hur
man kan skydda sig.


Öka fokus på säkerhet inom t. Ex e-handeln.


Försvåra användningen av stulna eller helt falska identiteter.

Någon ur publiken ställer frågan, ”vad gör polisen”? Svaret som
ges är att frågeställaren kan vara säker på att man jobbar så mycket som man
kan men att poliserna är det antas som de är och att dygnet har bara 24 timmar.Jag tänker att Moderater vill ju att fler poliser ska
utbildas och anställas och att Moderaternas mål om minst 20 000 poliser i
Sverige är viktigt.

Detta var dagens sista seminarium för
vår del. Solen steker från en blå himmel, på gatorna och i de trånga gränderna myllrar
det av människor. Alla ser glada och förväntansfulla ut. I Almedalsparken sitter det fullt med människor på sina färgglada filtar och tar sig en kopp kaffe i väntande på att centerpartiets Anni Lööf hålla sitt partiledartal
om två timmar.

Almedalen erbjuder en enorm möjlighet till omvärldsspaning och det är sannerligen ingen brist på inputs. Är nog aningen privilegierad och känner mig lite euforisk!Almedalen Digitala vården

Politiken Posted on tis, juli 05, 2016 20:01:34

Den digitala
patienten är här – men är vården redo?

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet står inför stora
utmaningar. Befolkningen blir äldre, sjukare och mer överviktig, samtidigt som
hälso- och sjukvårdssystemet är ett av de högst rankade i världen . Men hälso-
och sjukvården genomgår stora förändringar som drivs av ökade krav och nya
behov. Medborgarna står i täten för denna förändring med nya förväntningar på
hur hälso- och sjukvårdstjänsterna ska tillhandahållas i en allt med digitaliserad
värld.

2015 har PwC undersökt vad innevånarna i Sverige tycker om
digitaliseringen inom hälso- och sjukvården och framförallt hur man önskar att
hälso- och sjukvården ska samordnas med digitala tjänster. Undersökningen
visade att man var öppen för digitala och virituella vårdlösningar och gärna
samverkar med morden teknik.

Från allmänheten deltog 1034 personer, de var slumpvis uttagna i åldrarna
18 – 75 år.

Under våren 2016 ställde Vårdförbundet och Sveriges
läkarförbund frågor till 1076 läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Studien
visar att de utfrågade inom vården ser möjligheterna med den digitala vården.

Budskap från seminariet:

· 66 % anser att videosamtal kan ersätta en viss
del av de fysiska patientbesöken.

· Knappt 1 av 10 inom vården rekommenderar i dag
att patienterna kan använda sig av appar som en del av en behandling eller
uppföljning av sin sjukdom eller behandling, men 7 av 10 skulle gärna
rekommendera det i framtiden.

· 62 % uppger att de gärna vill vara delaktiga i
att utveckla nya appar som kan underlätta för patienterna.

· Mellan 59 och 88 % anser att det är mycket eller
ganska möjligt att bedöma vårdbehovet baserat på ”gör-det-själv”-lösning,
beroende på typ av lösning.

· Drygt 3 av 5 ser digitala lösningar som ett sätt
att förbättra vården för kroniskt sjuka.
44% anser även att digitala vårdlösningar kommer att bli en naturlig del
av vården för kroniskt sjuka inom de närmaste fem åren.

En viktig aspekt är att vårdpersonalen får det stöd,
resurser och verktyg som behövs. Det måste också finnas ett tydligt och modigt
ledarskap på alla nivåer.

Citat som hördes var också ”Patienterna kan oftast mer än vad vi tror men personalen behöver
utbildning”

I panelen fanns representanter från Sveriges läkarförbund,
Vårdförbundet, SKL och Landsting.

Jag konstaterar att
IT och E – hälsa är oerhört aktuellt och kommer allt närmare. Detta är en utveckling som jag tror det finns många fördelar med!Almedalen – Syns man inte så finns man inte

Politiken Posted on tis, juli 05, 2016 14:27:04

Syns man inte så finns man inte, hur man når ut i
mediabruset i sociala medier.

Måndagsmorgon och första dagen i Almedalen. Hade ställt
klockan på 06.30. En piggelin från Arvikagänget hade redan varit uppe och tagit
en löparrunda, kommit åter och börjat förbereda den gemensamma frukosten. Mätta
och förväntansfulla promenerade vi i raskt takt de tre km in till kärnan av
hetluften.

Det går inte att hålla reda på varandra i myllret och snart
har jag och Johnny tappat bort Henrik och Börje. Kl är 9.00 och vi beslutar oss
att gå på dagens första seminarium Syns man inte så finns man inte, hur man når
ut i mediabruset i sociala medier.
En panel som bjuder på smarta tips
på hur man maximerar sin närvaro i sociala medier för att sticka ut i bruset,
och hur man lyckas få viral spridningskraft med sitt budskap. Arrangör är
Almedalen Just nu.

Fastän jag tycker att jag är någorlunda bevandrad i cybervärlden är det mycket som jag inte
förstår. Panelen består av marknadschef, redaktionschef, planner och kreatör
samt head of customer. Oj, det är så ovana titlar som jag knappt vet vad de
betyder. Personerna är tuffa unga, och är fantastiskt duktiga.

Budskapet är att man måste lära sig att hantera de sociala
medierna och att det finns en överdriven ängslighet. Vi har en röst på Fb, på tvitter, youtube osv
som vi ska använda. You tube är ett bra spridningsmedel som når ut väldigt
brett men det är viktigt att prata i t ex försäljningskampanj prata igenom vad
det är som man vill uppnå och hur man ska sälja in sitt budskap.

Panelen siar att livevideo kommer att explodera, att mycket
kommer att handla om live eftersom vi vill se mer av ”här och nu”. Fb kommer
också att bli större och istället för att kommunicera så använder man
messinger.

Slutorden av panelen är att traditionella medier och att
bedriva klassiska annonser inte är fel men att man ska då vara väldigt, väldigt
tydlig. Markandsföring i sig är ingenting nytt men allting växer och går så
otroligt mycket snabbare.

Kommunikation är att väcka känslor och därför ska vi inte
vara så rädda om vi får kritik av några stycken för ett budskapet. Budskapet
har ju kanske nått ut till flera hundra tusen.

Det värsta är att inte kunna väcka några känslor för då
finns man ju inte och det vill man ju inte.
Sociala medier som marknadsföring är magiskt och själv tycker jag att
detta var ett fantastiskt bra seminarium.Till Almedalen

Politiken Posted on tis, juli 05, 2016 14:10:40

Förväntan

Almedalen

Söndagsmorgon och jag ska strax hämtas upp av
partikamraterna Johnny, Börje och Henrik som kört från Arvika.

Johnnys bil rullar fram och grabbar vinkar glatt. Jag drar
ut min välpackade resväska och får hjälp att lasta in den i det välfyllda
bagageutrymmet.

Vi hinner att ta en snabbfika ute på alten innan det är dags
att kliver in i baksätet bredvid bredvid Börje. Nu är vi på gång, resan på min
premiärvistelse och politikervecka i Almedalen startar

Vi har drygt fyra timmars körning ner till Västervik och färjan
över till Visby. I veckor och dagar har jag suttit böjd över Macken och stirrat
på skärmen, klickat och kollat kartan över Almedalen, på länkar, sökt i det
officiella programmet på seminarier, föreläsningar och programpunkter. Just nu
är nog min puls lite förhöjd och inom mig spirar känslan av förväntan.

I Väse kör vi in till Rasta för att bilen ”vobblar” lite,
det är nog en en bra ide´att kolla trycket i däcken. Det visar sig att det är punktering på vänster bakdäck!

Bra att ha marginal,
vi hann till Väse!

Att skifta däck för grabbarna var inga problem. Alla
resväskor och bagar lyftes ur bagageutrymmet och efter diverse kommentarer var
reservdäcket på plats. Så bra! Alla resväskor och bagar lyftes in i
bagageutrymmet och vi äntrade våra platser i bilen.

Vi hann köra några meter innan vi hörde ett upprepat ljud
som kom från vänster däck. Vad var detta, var det något som låg emot eller vad
var orsaken? Nu körde chauffören in mot kanten. Ut med alla resväskor och
bagar, av med hjulet igen. Nej, det fanns ingenting som var fel. På med hjulet
igen och provkörning. Ljudet fanns kvar. Men vad i hum hum var felet?

In med bilen mot kanten igen, upp med bakhjulet, snurra
hjulet framåt och bakåt omväxlande en stund och se! Ljudet blev mindre och
försvann! Ner med bilen på backen igen, provköra och ljudet var borta! I med
bagaget igen, in i bilen och iväg med spetsade öron men bara ett litet ljud som försvann när farten ökades och sen
inte kom tillbaka.

Nu gick färden till Linköping där vi hade lite olika
uppfattning om vägval, vi och GPSen. Småningom kom vi i alla fall överens och
kom ut ur Linköping mot Västervik. Sedan upp repades samma sak i Västervik men
vi kom i alla fall fram till färjan i tillräcklig tid för att komma med. Så nu
sitter vi där och äter glass.

Frågan är, hur mycket marginal kommer vi att behöva under
veckan?Rusta för specialist och generalist!

Politiken Posted on tor, september 11, 2014 15:24:43

Debatt
Värmlands Folkblad
Publicerad: 2014-09-10 23:51

Rusta för specialist och generalist!

Axel var dement och bosatt på ett vårdboende.

En kväll blev Axel akut sjuk och var arg över att behöva åka till sjukhuset. Han blev argare när han skulle undersökas och läkaren kunde inte hantera detta. Hade situationen blivit en annan, om läkaren haft god kunskap i hantering och bemötande av personer med åldrandets sjukdomar?

Befolkningsutvecklingen i Sverige är en utmaning. Statistiska Centralbyrån beräknar att antalet 85 år och äldre i Sverige kommer att fördubblas fram till år 2035.
Enligt SCB finns det i Värmland 273 132 personer varav 17 566 är 80 år och äldre, det vill säga cirka 6,5 procent.
Kunskapen om äldre, läkemedel, åldrandet och dess sjukdomar är i dag långt ifrån tillräcklig. Med ökad ålder ökar risken att drabbas av flera sjukdomar. De äldsta och de mest sköra drabbas hårdast. Hamnar man på en vårdavdelning, finns specialistkompetensen ofta endast på den akuta sjukdomen.

Över tid har sjukhusens vårdplatser blivit färre och vårdtiderna har minskat men enligt Socialstyrelsen har personer över 80 år lika stort behov av sjukvård som tidigare generationer. Majoriteten av äldres vård utförs i kommunerna och är numera mer komplex och tekniskt avancerad än tidigare.

I Värmland finns enligt Socialstyrelsen 11 läkare under 65 år med specialistkompetens inom geriatrik. I Sverige år 2012 fanns inom äldreomsorgen 12 306 sjuksköterskor. Av dessa hade endast 179 specialistutbildning inom geriatrik, det vill säga 1,6 procent!

Fördjupad samverkan och informationsöverföring mellan kommun och landsting är viktigt för en bra vårdkedja. För att möta morgondagens åldrande befolkning är det viktigt att all vårdpersonal, inom alla yrkeskategorier får ökad kunskap i geriatrik och gerontologi. I vården av äldre är det nödvändigt att se helheten och sätta in patientens symtom i ett större sammanhang, därför behövs även generalister.

Om multisjuka äldre också kunde erbjudas hembesök av geriatriker eller gerontolog skulle äldre sköra människor kanske slippa onödig ambulanstransport till akutmottagningarna.
Att under sin sista tid i livet skickas fram och tillbaka mellan boende och sjukhus är ovärdigt och personer som Axel får inte riskera att bli utan nödvändig vård. Att möta personer med beteendeförändring och demenssjukdom är en utmaning som kräver kunskap och ett gott förhållningssätt.

Vi moderater vill att specialistkompetenser inom åldrandet och åldrandets sjukdomar ökar och vill arbeta för hög kvalitet, tillgänglighet och trygga respektfulla möten i vården.

Henrik Samuelsson
Kandidat till Landstingsfullmäktige (m) Värmland
Kandidat till kommunfullmäktige (m) Arvika

Helene Torvaldsdotter Dehring
Kandidat till landstingsfullmäktige (m) Värmland
Ledamot kommunfullmäktige (m) Karlstad

Värmlands Folkblad
Publicerad: 2014-09-10 23:51« FöregåendeNästa »