Moderata Seniorer

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Ungefär två miljoner personer är över 65 år. Det är positivt och något att glädja sig över.

År 2021 fanns enl. regionfakta 282885 innevånare i Värmland varav 24,1 %, alltså 68 301personer som var 65 år och äldre. Seniorer är en växande kraft, inte bara i riket utan ännu mer markant här i Värmland. Ganska många seniorer går till val i sep 2022.

Jag är stolt och glad att Moderata Seniorer under hösten 2019 kunde starta upp ett seniort nätverk. Vi vill arbeta för att nå största möjliga inflytande för moderata ideér och för att öka vår seniora representation i våra 16 kommuner.

Våren 2021 startade vi upp Moderata Seniorer i Värmland @ModerataSeniorerVarmland på facebook. Följ oss gärna på Facebook, vi blir så glada när ni läser, gillar och delar våra inlägg!

Målet är att moderaterna ska vara det naturliga valet bland seniora medborgare här i Värmland. Vårt syfte är att öka attraktiviteten för moderaterna bland seniora väljare genom att arbeta för ökat genomslag för frågor som är viktiga för seniorer. Vi vill också att fler seniorer ska finnas representerade på förtroendeposter inom politiken. Vi tycker det är viktigt att föra fram moderaternas äldrepolitik och även fånga upp och driva frågor som Värmländska seniorer anser är viktiga.

Moderata Seniorers förbund finns representerade i 21 län i Sverige. Värmland är ett av dessa och här är jag är glad och stolt över att få vara ordförande.

Moderata Seniorer i Sverige företräder Moderaternas mest erfarna medlemmar sedan 40 år tillbaka och i Sverige kommer det finnas minst en tredjedel seniorer vid valet 2022. Fler Seniorer ska representeras i demokratiskt valda församlingar.

Gå gärna in och läs mer på moderataseniorer.se