Det handlar om olika individer med olika behov som klumpas ihop och benämns ”brukare”!

Jag tycker att ses som en egen individ med egen förmåga är väldigt viktigt. Trots att man behöver stöd och hjälp så tror jag att det nog är en ganska självklar önskan från de allra flesta. Man vill bli kallad med sitt namn och få respekt för sin person. Motsatsen är förminskande och är respektlös.

Många anser att begreppet ”brukare” förhindrar detta och att ordet ”brukare” väcker negativa assosiationer.

Jag är fullt förstådd för att det ibland behövs ett samlingsnamn men ….

Ofta används även benämningen ”kund” i vårdsammanhang och det kan ju vara en bra benämning när man själv betalar för sin hemtjänst, men om man är en hyresgäst eller en boende så är det väl bättre att man benämns med det namnet om man är en person som bor på ett boende? Är man en en person som behöver sjukvård så är benämningen patient ett bra ord.

Socialstyrelsen är inne på samma linje och tycker inte heller att det är lämpligt att kalla någon för ”brukare” oavsett om det avses en särskild grupp eller en enstaka individ.

Det har också lyfts synpunkter om att ”kunden” alltid her rätt och att man som ”kund” kan begära att ett arbete ska vara väl utfört. Det är i mitt tycke ett märkligt argument, i min värld ska väl alla arbeten vara väl utförda?

Men andra menar att benämningen ”kund” är mycket bra eftersom det sätter fokus på människor som betalar för service och tjänster och har rätt att förvänta sig en bra kvalitet och ett trevligt bemötande.

Ytterligare en aspekt är att när en person benämns som ”kund” kan det också innebära en annan status eftersom man som ”kund” naturligtvis kan byta leverantör eller klaga på utförandet.

”Kund” är inte det mest optimala och bästa benämningen och har en person behov av äldreomsorg så är denne inte med automatik är ”kund” utan kan vara boende, patient, hyresgäst o.s.v.

Men är det då så komplicerat att benämnas för det man är?

Jag läste också att Sveriges pensionärsförbund med sina 25 000 medlemmar var mycket negativa till ordet ”brukare”. Sist men inte minst skulle de som själva är drabbade nog bli mycket tacksamma om man i avvaktan på en mer korrekt benämning skulle anta ordet ”KUND” istället för för den negativa benämningen ”BRUKARE”!