Två dagar i veckan, sedan i februari (bortsett från tre veckor när jag brutit handleden) har jag varit på plats i kommunens vaccinationsteam.

Tillsammans med kollegor har vi tagit fram ampullerna från kylskåpet. Efter viss tid ska ampullerna blandas, rätt mängd i sprutorna ska dras upp och sedan förses med etikett där innehåll, mängd, datum, tid, och signatur framgår.
En och en paketeras sprutorna i en särskild plastpåse där påsen ska lindas kring sprutan, observera att man inte får göra tvärtom eftersom sprutan ska ligga stilla och inte får rullas runt.
Sedan är det dags att lägga ner alla de i plastpåsar paketerade och färdiga sprutorna i en kylbag. Eftersom de blandade doserna ska ges inom viss tid är det viktigt att allt går som på räls när ampullerna kommit ur kylskåpet och att ingen tid går förlorad. Nästa steg är transportör som står beredd, fraktar ut de färdiga doserna till distriktssköterskor och sjuksköterskor som möter de personer som får sin vaccination dos 1 eller dos 2, och utför själva sticket och vaccinationen. Det kan ske på olika platser, i hemmet på boendet eller annat.

För att få sin vaccination ska man ha fyllt i en hälsodeklaration där det bl.a. även framgår var och vad som givits, tidpunkten, vem som ordinerat, och vem som utfört vaccinationen. Dessa uppgifter ska registreras i det nationella vaccinationsregistret, varje hälsodeklaration tar ungefär 1 1/2 -2 minuter att skriva in.

Vi har en fantastisk vaccinationsprocedur. Det krävs en enorm planering och samordning för att allt ska klaffa i olika sammanhang och även om det har varit en senfärdighet från regeringens sida så är processen som ger skydd mot att i värsta fall dö i full gång.

För mig känns det bra att vara en del och en liten kugge i systemet för att kunna bidra till att vaccinationer ska kunna utföras så snabbt som möjligt. Jag är oändligt tacksam över att jag själv också har möjligheten att bli vaccinerad.