Nödvändigt med samarbete och hembesök hos sköra äldre människor!

Under alla mina år som distriktsköterska i hemsjukvården har jag gjort oräkneliga (säkert tusental) hembesök hos både yngre och äldre patienter. Mer och mer har tanken cementerats och det är min fasta övertygelse att en ”frisk doktor ska göra hembesök hos en sjuk skör äldre person”.

Målet för äldre är en värdig tillvaro med god livskvalitet. Kommunen ansvarar för
omvårdnadsinsatser, landstinget för läkarinsatser.
Kroppens fysiologi hos äldre inte är densamma som hos en yngre person, och att äldre och yngre reagerar olika på samma styrka av ett och samma läkemedel är jätteviktigt att förstå.

Lika fullt händer det, titt som tätt att bristen på denna kunskap orsakar läkemedelsskador i vården för äldre personer. Ganska ofta händer det också att det är svårt att
komma i kontakt med vården vilket så klart skapar otrygghet. Då ter det sig självklart att man åker in till akuten ”för säkerhets skull”. Väl där får den kanske äldre, sköra ibland dementa patienten ligga på en brits i väntan på att bli undersökt av en läkare för att sedan, efter många timmar väntan åter skickas i retur till sitt boende.

Antalet äldre med kroniska
sjukdomar och demens ökar och därmed kraven på vård och omsorg. För att möta utmaningarna krävs
nya arbetssätt. Ett närmare, bättre och effektivare samarbete mellan kommun och
landsting måste till. Läkare och sjuksköterskor som möter äldre måste ha
speciellt intresse för och ökad kunskap om åldrandets sjukdomar.
Kontinuitet och god kunskap
leder till bättre vård, omvårdnad och trygghet.

Äldre sköra patienter far väldigt illa av att transporteras fram och tillbaka mellan akutmottagning och bostad. Det är min övertygelse att mobila team med sjuksköterskor och läkare som har intresse och goda kunskaper i äldrevård ska finnas i hemsjukvården för att göra hembesök, inte bara på dagtid.

Att vi år 2017 har en utveckling där kommun och landsting pratar med varandra och arbetar tillsammans för sin gemensamma patient. Det hör till etik och god omvårdnad att äldre människor kunna vara kvar i sin bostad så länge det är möjligt och där kunna få en god sjukvård.

I vardagen ska man kunna känna trygghet, det målet bör vi ha för alla, men i synnerhet om man är äldre och skör. Vi som politiker ska arbeta för att underlätta och skapa tillit. Det tycker jag rimmar bra och bör vara en självklarhet för god vård!