Det är ett problem när
goda medarbetare lämnar sin arbetsplats
.

Man säger inte upp sig från sitt arbete, man säger upp
sig från sin chef!
Enligt forskning har fyra av
10 slutat sitt jobb på grund av en dålig chef. Undersökningar
i England och USA har visat att främsta orsaken till
att människor lämnar sin arbetsplats är ett dåligt förhållande till sin chef.
Det har skapats en miljö där den anställde inte trivs och inte känner sig
rättvist behandlad.

Människor kommer aldrig att ge sitt yttersta om de har
känslan att chefen inte litar på dem eller att någon ständigt kikar,
kontrollera, kommenterar och tillrättavisar med ”goda råd” om vad de ska göra. Detaljstyrning och brist på
förtroende minskar självkänslan, och till slut är det är rent utav hälsofarligt att stanna
kvar på arbetsplatsen.

En
dålig chef avsätter inte tid för att lyssna aktivt på sin personal, utan har i
stället ett samtal eller möte med en individ samtidigt som de kollar mailboxen,
svarar i telefon eller bara glömmer bort. Det är frustrerande att få känslan av
att inte ha någon betydelse.

Att
istället ge regelbunden feedback ger en bättre förståelse för vad man måste
göra för att kunna nå sina mål, oavsett om det bara handlar om att fortsätta på
samma sätt som förut eller om man måste ändra på något. Om återkopplingen ges
på ett konstruktivt, objektivt och lugnt sätt är det ett utmärkt verktyg som
hjälper människor att växa och utvecklas. I ett gott ledarskap tar chefen sig
tid att berätta för sina anställda hur de lever upp till förväntningarna. Det
är svårt att prestera sitt bästa om anställda ska agera i ett vakuum.

Om
en chef vill att den anställde ska ta ansvar och göra sitt bästa för att ett
bra resultat ska uppnås måste chefen visa förtroende och förmedla en känsla för
att arbetstagarens insats spelar en roll och är värdefull. Svaga ledare tror
ofta att de själva måste sitta inne med alla svar och att alla beslut måste tas
uppe i toppen och sedan bara meddelas neråt i organisationen.

Det
slutliga beslutet ligger ju på chefsnivå, men i ett effektivt och tryggt
ledarskap ser chefen vinsterna med att få veta vilka åsikter som finns innan beslut
tas i en viss fråga. Det är ofta så att människorna ”på verkstadsgolvet” har
mest erfarenhet och kunskap för att veta hur man på bästa sätt bör hantera en
viss situation.

Det
är ett problem när goda medarbetare lämnar sin arbetsplats.

I
princip kan vem som helst anställas till chef, men alla chefer har inte
egenskaperna som gör dem till goda ledare. De egenskaperna är guld värda. Vill man få folk att känna de
betyder något ska man som god ledare sig tid att på allvar lyssna på vad ”de på
verkstadsgolvet” har att säga. Det handlar att känna sig motiverad och det
handlar om att förvalta ett värdefullt förtroendekapital som gynnar alla
partner. Många laddar ordet ”makt” med negativa
känslor men tänk om man istället skulle ladda det positivt – tänk då vad ett ledarskap
kan betyda!