Verksamheten som räddar liv och är öppen dygnet runt.
Ett studiebesök!

Varje år på PCI-enheten, CSK i Karlstad utförs mellan ca 1450 –
1650 kranskärlsröntgen, ballongvidgningarna (PCI) står för ungefär hälften.

Den 20 december kl 07.00 gjorde jag ett planerat verksamhetsbesök på
hjärtmottagningen och PCI enheten.

En vänlig sjuksköterska tog emot, visade det lilla klädskåp där privata ägodelar låses in. Vidare går vi till dagvården, d.v.s. en stor sal där
två sjuksköterskor ansvarar för sammanlagt åtta sängar med patienter. Det var
svalt, nästan kyligt i den stora salen. Allt eftersom timmarna gick fylldes
sängarna av patienter, och framåt lunchtid var alla sängar upptagna med både män
och kvinnor som alla hade någon form av hjärtbesvär.

Alla hade fått sin vita patientskjorta och en venkanyl hade satts in i
armen för att sedan koppla till ett dropp. När sedan PCI kallar sker transporten via
rullstol eller ev säng ner till PCI-op där kranskärlsröntgen och ballongsprängning
utförs.

Operationsbordet
är högt och runtom kring patienten som nu ligger där cirkulerar grönklädd personal. De är proffs och de kan det
här med att få en patient att känna sig trygg och omhändertagen, att i alla
fall inte just nu behöva tänka på eller ta ansvar för någonting, bara försöka
slappna av och ta emot.
Jag är övertygad om att det känns bra. Kanske ovanligt för vissa eftersom en del av patienterna själva är personer som i hela sitt liv har drillats och
själva tagit hand om, vårdat, kontrollerat, ansvarat och utfört.
Kanske en
konstig känsla men samtidigt är det nog en skön känsla att någon gång i livet få vara den som är omhändertagen.

På vänster
sida om operationsbordet finns två stora tv-skärmar placerade. På dem kan hela
processen följas och patienten kan själv se sitt hjärta hur det ”hoppar” och följa
hur kontrasten sprider sig inuti kärlen.

På höger sida
står operatören och de som assisterar. Patientens högra arm bäddas upp så att den
ligger stabilt och nere vid handledens kärl lägger operatören sedan ett litet snitt och går sedan in med en sond som förs
in och uppåt i blodkärlet.
Inuti denna plastslang ligger en s k ballong som kan
frigöras och läggas in som ett nät (stent) i kranskärlet/förträngningen.

När
operatören på tv-skärmen ser ett område där det är trångt eller skadat kan
förträngningen vidgas med ballongen och ett metallnät (stent) läggs in i
kärlet som förhindrar återförträngning. Stentet växer sedan in i
kärlväggen. För att förhindra att det
ska uppstå blodproppar under läkningstiden är det nödvändigt att patienten medicinerar
med blodproppsförebyggande läkemedel.

Alla PCI behandlade patienter erbjuds uppföljning hos
sjuksköterska och hjärtspecialist. Patientens riskfaktorer och den medicinska
behandlingen utvärderas. Förutom kolesterol, rökning och högt blodtryck har studier visat på betydelsen av diabetes, psykosociala faktorer,
inaktivitet samt midjemått.

Uppföljningens största uppgift är till för att varje enskild
patient ska kunna bli delaktig i hur den kan ändra sin livsstil för att minska
risken för nya besvär.

PCI-mottagningen
startade på centralsjukhuset i Karlstad i januari 2006 efter att frågan drivits
av Catarina Segersten Larsson (M). Jag
känner mig stolt, tacksam och glad!