RYSSEN KOMMER – HUR GÖR HAN?

Jonas Wiktorin akademiledamot och fri säkerhetspolitisk skribent och debattör
Johan Sigholm doktorand i militärteknik, Försvarshögskolan
Karlis Neretnieks,generalmajor och f.d chef för Gottlandsbrigaden
Frederick Fooy expert, MSB

Referat från två skrämmande och viktiga seminarium denna regniga onsdagseftermiddag i Almedalen.

Doktrin: Man pekar ut USA och Nato som motståndare.

Det pågår ett omfattande projekt med en bred insats och bl.a analyser av omvärldsutvecklingen, teknisk utveckling,modet civila samhällets sårbarhet och rysk militärs förmåga.Yttersta syftet är att finna medel och metoder för att öka Sveriges motståndskraft, och möta olika typer av framtida behov.

Vad bör och kan göras för att möta framtida hot som kan riktas mot Sverige? Det tar lång tid att förändra Försvarsmakten och och åter bygga upp civila beredskapsåtgärder. Det är därför nödvändigt att redan nu försöka se tämligen långt in i framtiden.

Ryssland vill slå ut folkets beslutsförmåga och kraft så att man inte behöver använda utrustning.

Forskare o experten Jonas Stigholm menar att cyber attacker, tillgång till uppkopplingar är en hotbild. Cybermiljön används som arena för att påverkar vår vilja ochosäkerhet. Det finns incidenter som tyder på det, cyberstörningar, bl.a masten utanför Borås ställde till oreda och vittnar om attacker. Att inplantera skadliga koder. Indoktriner, man kan se mönster där paramilitära organisationen genomför vissa attacker. Man försöker komma åt sårbarheten och mjukvaran vilket är en oroande utveckling. Det finns ett 60 tal stater som ägnar sig åt dessa störningar.

Att påverka en motståndare genom att sända ut vissa signaler t ex gps systemet kan få stora konsekvenser. Detta är ett område som utvecklas.

Från ett forskningsperspektiv kan man säga att ryssen genomför stora tekniska försök genom att ta sig i dataSystem och i data för att kunna se eller ändra information.Man använder en hel palett för att att skapa osäkerhet och systemkollaps i samhället.

Karlis Neretnieks: att spå om hur framtida hot ser ut är svårt men genom att studera doktriner kan man se en stormakts mönster och sedan försöker man att tolka detta. Medlen att göra osäkerhet mm i cyberarenan har ökat men doktrinen från 20 talet är kvar.

Det finns många svagheter inom ryska försvaret men det får absolut inte innebära att vi i Sverige ska inte ska jobba för vår egen säkerhet, inom marin, flyg osv.

Informationsdomäner är väldigt viktigt. Ryssland använder privata resurser och kriminella resurser som redan finns i samhället. Vi har en motståndare som inte följer några regler utan använder medel såsom desinformation,avledning mm. Viktigaste komponenterna är att skydda sig mot cyberattacker. Man tror att vi underskattar ryssens förmåga t ex att spränga och slå ut elmaster, desinformation på nätet, överbelastningsattacker och skadliga koder som kan generera stopp i trafiken, flyget osv och dessutom kan ställa till väldigt stor oreda.

När en person ur publiken ställer frågan om man verkligen tror att ryssen ska anfalla Sverige ges svaret att man borde egentligen ställa frågan om Ryssland hittar på dumheter mot Baltikum för då är Sverige illa ute. För att komma åt Baltikum så är man tvungen att gå över Sverige.

Vi kan bli bättre, vi kan starta att utbilda skolbarn och gemene man att utbilda sig i säkerhet och särskilt säkerhet inom cybermiljön. Telekrigföring och cyberattacker enbart är nog inte enbart det som ryssen kommer att använda för att vinna krig men kommer att användas som en del i krigsföringen.

Ytterligare en fråga ställs från publiken: Har Sverige någon strategi för att försvara Sverige.

Svaret ges att vi har ett uppdrag från regeringen att vara mer offensiv men det kan vi inte gå in på här. Man kan utgå från att Ryssland har med kunskap än Sverige.

Vidare sägs att vi har många komponenter som är sårbara inom cybervärlden och vi måste vara beredda att betala för säkerheten och komponenten så att den är så säker som möjligt. Man kan börja med att granska de IT- komponenter som man köper, kolla vad de innehåller och vilket land de kommer ifrån.

Vi ska komma ihåg att stater har inga vänner utan bara intressen.

Del två – Hotet!

Ett senario hur ett framtida angrepp skulle kunna se ut. Scenariot bygger på stora förändringar inom militären, ca 15 år framåt

Ryssland är totalt underlägset Nato, vilket för ryssens del betyder att den måste jobba snabbt. Fordonen är gamla. Stridskrafterna kommer att öka och de jobbar tillsammans.Sverige har förband som de behöver.

Ett angrepp mot Sverige är egentligen ett angrepp på Baltikum. Om Nato skulle starta ett tredje världskrig, är det värt att starta ett världskrig för Baltikums skull, säger man och avslutar med att Nato är ingen brandkår som kommer omedelbart, det tar 1-3 dagar. Bilder ovan är en av flera över ett eventuellt framtida angrepp mot Sverige och ryssens krigföring har varit enl. nedan.

* Östersjöregionen – ett odelbart område i händelse av en konflikt.
* Tekniken medger nya möjligheter. Alla system är uppkopplade mot varandra.
* Markstridskrafterna.
* Marin krigsföring.
* Flygkrigföring.
* Cyber- och telekrigföring.
* Okonventionella komponenter.