Migrationsverkets åldersbedömning

I dag väljer jag tidig revelj. I strålande sol över Visby och Almedalen kliver jag ut genom ytterdörren kl 07.20 och med den ljumma vinden fläktande cyklar jag de knappa tre km ner till ringmuren. Jag parkerar min röda cykel och vandrar sakta och njutningsfullt ner genom smala gränder. Jag känner doften av alla de röda och rosa rosorna som klättrar uppför husväggarna.

Snart har jag funnit ett frukostmingel. Fullt med morgonpigga människor från olika håll och med olika professioner trängs runt frukostbordet och snart står jag vid ett högt, runt bord med tre trevliga personer och småpratar. Tanken på gårdagens seminarium om mötes kraft och konstaterar att det här är ett trevligt sätt för människor att mötas.

Mätt och behaglig till mods går jag vidare till Migrationsverkets arena och deras tält på Strandvägen. Dags för dagens första seminarium.

Om bevisbörda, etik och varför barnen inte vet hur gamla de är.

Moderator Susanna Fonsell, Cecilia Renfors, justitieombudsman JO, Susanne Lundström expert Migrationsverket, Åsa Furen-Thulin chef vård och socialtjänst SKL.

Barn eller icke barn, det är frågan. Åldern är central och har stor betydelse för vilka rättigheter den asylsökande ska ha, om man är under 18 år och ska ha god man, hvb-hem, skola osv.

2015 kom det 35 000 barn till Sverige och det var ca 12 % som lämnade in någon typ av handling och av 23 % afghaner var det 2 % som lämnade in någon form av ID berättar Susanne från Migrationsverket.

Det finns ingen lag eller regler i dag hur en åldersbedömning ska gå till utan det är den samlade bevisningen som är underlaget som Migrationsverket tar ställning till när man sedan ska avgöra om den asylsökande får uppehållstillstånd eller inte. Det är den asylsökande som har bevisbördan.

När man från kommunerna, efter ett tag ser att demagog sagt sig vara under 18 år är äldre än de är så blir det problem. Det är inte bra att samla barn och äldre asylsökande på ett ställe i ett hvb- boende. Det är olika regler som gäller för vuxna och barn och det är svårt för de unga, företrädesvis männen att spela vuxna. Dessutom kan det vara droger och kriminalitet med i spelet berättar Åsa från SKL och kommunernas sida. Dessutom är det mycket svårt att få tag i socialsekreterare och när en röst ur publiken frågar om socialsekreterarna har fått någon särskild utbildning när det gäller att åldersbedömning blir svaret att det har man inte fått men om bedömningen om den asylsökande är 18 eller 19 år är inte avgörande säger Åsa vidare utan det är om det är större åldersskillnad.

Några önskningar och slutord från panelen var att det skulle komma fram bättre metoder får att mäta åldern, och därmed få ett säkrare bedömningsunderlag. Man måste ha på fötterna när någon ska utvisas. Dagens nuvarande åldersbedömning är inte tillfredställande. Det finns ganska många som är överåriga på våra hvb-hem.

Den enskilde ska inte hamna i kläm och barn ska få vara barn.

Ska vi verkligen ha en lag som skarpt säger 18 år, när det är så svårt att göra en bedömning är slutorden.