Blog Image

Helene T Dehring

Inlägg om Vården, Jobbet, Livet och Politiken finner du under "kategorier" till höger om mig. På mobilen får du scrolla längst ner under inläggen.

På hemsidan helenedehring.se kan du läsa mer om mig, mina uppdrag i politiken, min filosofi, ambitioner och vad som gör mig stolt och glad!    

helenedehring.se   (länk till höger om mig)

 

Almedalen Migrationsverkets åldersbedömning

Politiken Posted on tor, juli 07, 2016 11:31:50


Migrationsverkets åldersbedömning

I dag väljer jag tidig revelj. I strålande sol över Visby och Almedalen kliver jag ut genom ytterdörren kl 07.20 och med den ljumma vinden fläktande cyklar jag de knappa tre km ner till ringmuren. Jag parkerar min röda cykel och vandrar sakta och njutningsfullt ner genom smala gränder. Jag känner doften av alla de röda och rosa rosorna som klättrar uppför husväggarna.

Snart har jag funnit ett frukostmingel. Fullt med morgonpigga människor från olika håll och med olika professioner trängs runt frukostbordet och snart står jag vid ett högt, runt bord med tre trevliga personer och småpratar. Tanken på gårdagens seminarium om mötes kraft och konstaterar att det här är ett trevligt sätt för människor att mötas.

Mätt och behaglig till mods går jag vidare till Migrationsverkets arena och deras tält på Strandvägen. Dags för dagens första seminarium.

Om bevisbörda, etik och varför barnen inte vet hur gamla de är.

Moderator Susanna Fonsell, Cecilia Renfors, justitieombudsman JO, Susanne Lundström expert Migrationsverket, Åsa Furen-Thulin chef vård och socialtjänst SKL.

Barn eller icke barn, det är frågan. Åldern är central och har stor betydelse för vilka rättigheter den asylsökande ska ha, om man är under 18 år och ska ha god man, hvb-hem, skola osv.

2015 kom det 35 000 barn till Sverige och det var ca 12 % som lämnade in någon typ av handling och av 23 % afghaner var det 2 % som lämnade in någon form av ID berättar Susanne från Migrationsverket.

Det finns ingen lag eller regler i dag hur en åldersbedömning ska gå till utan det är den samlade bevisningen som är underlaget som Migrationsverket tar ställning till när man sedan ska avgöra om den asylsökande får uppehållstillstånd eller inte. Det är den asylsökande som har bevisbördan.

När man från kommunerna, efter ett tag ser att demagog sagt sig vara under 18 år är äldre än de är så blir det problem. Det är inte bra att samla barn och äldre asylsökande på ett ställe i ett hvb- boende. Det är olika regler som gäller för vuxna och barn och det är svårt för de unga, företrädesvis männen att spela vuxna. Dessutom kan det vara droger och kriminalitet med i spelet berättar Åsa från SKL och kommunernas sida. Dessutom är det mycket svårt att få tag i socialsekreterare och när en röst ur publiken frågar om socialsekreterarna har fått någon särskild utbildning när det gäller att åldersbedömning blir svaret att det har man inte fått men om bedömningen om den asylsökande är 18 eller 19 år är inte avgörande säger Åsa vidare utan det är om det är större åldersskillnad.

Några önskningar och slutord från panelen var att det skulle komma fram bättre metoder får att mäta åldern, och därmed få ett säkrare bedömningsunderlag. Man måste ha på fötterna när någon ska utvisas. Dagens nuvarande åldersbedömning är inte tillfredställande. Det finns ganska många som är överåriga på våra hvb-hem.

Den enskilde ska inte hamna i kläm och barn ska få vara barn.

Ska vi verkligen ha en lag som skarpt säger 18 år, när det är så svårt att göra en bedömning är slutorden.Almedalen Ryssen kommer

Politiken Posted on tor, juli 07, 2016 00:18:23

RYSSEN KOMMER – HUR GÖR HAN?

Jonas Wiktorin akademiledamot och fri säkerhetspolitisk skribent och debattör
Johan Sigholm doktorand i militärteknik, Försvarshögskolan
Karlis Neretnieks,generalmajor och f.d chef för Gottlandsbrigaden
Frederick Fooy expert, MSB

Referat från två skrämmande och viktiga seminarium denna regniga onsdagseftermiddag i Almedalen.

Doktrin: Man pekar ut USA och Nato som motståndare.

Det pågår ett omfattande projekt med en bred insats och bl.a analyser av omvärldsutvecklingen, teknisk utveckling,modet civila samhällets sårbarhet och rysk militärs förmåga.Yttersta syftet är att finna medel och metoder för att öka Sveriges motståndskraft, och möta olika typer av framtida behov.

Vad bör och kan göras för att möta framtida hot som kan riktas mot Sverige? Det tar lång tid att förändra Försvarsmakten och och åter bygga upp civila beredskapsåtgärder. Det är därför nödvändigt att redan nu försöka se tämligen långt in i framtiden.

Ryssland vill slå ut folkets beslutsförmåga och kraft så att man inte behöver använda utrustning.

Forskare o experten Jonas Stigholm menar att cyber attacker, tillgång till uppkopplingar är en hotbild. Cybermiljön används som arena för att påverkar vår vilja ochosäkerhet. Det finns incidenter som tyder på det, cyberstörningar, bl.a masten utanför Borås ställde till oreda och vittnar om attacker. Att inplantera skadliga koder. Indoktriner, man kan se mönster där paramilitära organisationen genomför vissa attacker. Man försöker komma åt sårbarheten och mjukvaran vilket är en oroande utveckling. Det finns ett 60 tal stater som ägnar sig åt dessa störningar.

Att påverka en motståndare genom att sända ut vissa signaler t ex gps systemet kan få stora konsekvenser. Detta är ett område som utvecklas.

Från ett forskningsperspektiv kan man säga att ryssen genomför stora tekniska försök genom att ta sig i dataSystem och i data för att kunna se eller ändra information.Man använder en hel palett för att att skapa osäkerhet och systemkollaps i samhället.

Karlis Neretnieks: att spå om hur framtida hot ser ut är svårt men genom att studera doktriner kan man se en stormakts mönster och sedan försöker man att tolka detta. Medlen att göra osäkerhet mm i cyberarenan har ökat men doktrinen från 20 talet är kvar.

Det finns många svagheter inom ryska försvaret men det får absolut inte innebära att vi i Sverige ska inte ska jobba för vår egen säkerhet, inom marin, flyg osv.

Informationsdomäner är väldigt viktigt. Ryssland använder privata resurser och kriminella resurser som redan finns i samhället. Vi har en motståndare som inte följer några regler utan använder medel såsom desinformation,avledning mm. Viktigaste komponenterna är att skydda sig mot cyberattacker. Man tror att vi underskattar ryssens förmåga t ex att spränga och slå ut elmaster, desinformation på nätet, överbelastningsattacker och skadliga koder som kan generera stopp i trafiken, flyget osv och dessutom kan ställa till väldigt stor oreda.

När en person ur publiken ställer frågan om man verkligen tror att ryssen ska anfalla Sverige ges svaret att man borde egentligen ställa frågan om Ryssland hittar på dumheter mot Baltikum för då är Sverige illa ute. För att komma åt Baltikum så är man tvungen att gå över Sverige.

Vi kan bli bättre, vi kan starta att utbilda skolbarn och gemene man att utbilda sig i säkerhet och särskilt säkerhet inom cybermiljön. Telekrigföring och cyberattacker enbart är nog inte enbart det som ryssen kommer att använda för att vinna krig men kommer att användas som en del i krigsföringen.

Ytterligare en fråga ställs från publiken: Har Sverige någon strategi för att försvara Sverige.

Svaret ges att vi har ett uppdrag från regeringen att vara mer offensiv men det kan vi inte gå in på här. Man kan utgå från att Ryssland har med kunskap än Sverige.

Vidare sägs att vi har många komponenter som är sårbara inom cybervärlden och vi måste vara beredda att betala för säkerheten och komponenten så att den är så säker som möjligt. Man kan börja med att granska de IT- komponenter som man köper, kolla vad de innehåller och vilket land de kommer ifrån.

Vi ska komma ihåg att stater har inga vänner utan bara intressen.

Del två – Hotet!

Ett senario hur ett framtida angrepp skulle kunna se ut. Scenariot bygger på stora förändringar inom militären, ca 15 år framåt

Ryssland är totalt underlägset Nato, vilket för ryssens del betyder att den måste jobba snabbt. Fordonen är gamla. Stridskrafterna kommer att öka och de jobbar tillsammans.Sverige har förband som de behöver.

Ett angrepp mot Sverige är egentligen ett angrepp på Baltikum. Om Nato skulle starta ett tredje världskrig, är det värt att starta ett världskrig för Baltikums skull, säger man och avslutar med att Nato är ingen brandkår som kommer omedelbart, det tar 1-3 dagar. Bilder ovan är en av flera över ett eventuellt framtida angrepp mot Sverige och ryssens krigföring har varit enl. nedan.

* Östersjöregionen – ett odelbart område i händelse av en konflikt.
* Tekniken medger nya möjligheter. Alla system är uppkopplade mot varandra.
* Markstridskrafterna.
* Marin krigsföring.
* Flygkrigföring.
* Cyber- och telekrigföring.
* Okonventionella komponenter.