Tisdagsmorgon i Almedalen. Efter frukost
är vi tre nyfikna värmlänningar som på cykel susar Stenkullegatan fram i spaningsjakt
i Almedalen.

Partikamraten och regionrådet Stina
Höök ska delta i Region Värmlands seminarium Norge – Sveriges viktigaste
grannland
och det måste vi självklart lyssna på.

Förutom vår Stina deltar också Regionrådet Thomas Riste, Bo-Josef Eriksson TT chef enheten för
regional tillväxt, Linn Johansson
analytiker båda från Region Värmland Tomas Riste Regionråd och Stina Höök regionråd,
båda Region Värmland.

Det här är en fråga som ligger värmlänningen
varmt om hjärtat och nu är vi laddade. I rask takt vandrar vi ner mot vattnet
och Strandvägen för att lyssna på nästa seminarium som handlar om betydelsen av
Sverige – Norge.Två timmar senare bänkar vi oss och
lyssnar på

Dags för
Norgeförhandlingen,
arrangör Västra Götalandsregionen, Norsk-Svenska handelskammaren.

Här deltog Björn Rosengren, ordf Norsk-Svenska handelskammaren, Kai
Eide Norges ambassadör i Stockholm, Ann-Sofie Hermansson KS-ordförande
Göteborg, Cecilie Tenfjord -Toftby riksdagsledamot M .

Här följer sammanfattningen av de båda seminarium:

Norge- Sveriges
viktigaste grannland
och Dags för
Norgeförhandlingen,

Norge är vår absolut viktigaste
handelspartner säger Björn Rosengren och tågförbindelsen har en mycket viktig
roll. Likaså kommunikationen gällande handel och arbetskraft.

Göteborg och hamnen är viktig. Ibland
är det bra att använda vägnätet, ibland är det bättre att använda järnvägen.
Att vi har fungerande kommunikation och infrastruktur är a och o.

Norge är Sveriges viktigaste handelspartner, före Tyskland, USA,
Storbrittanien, Danmark. Kina kommer på 10:e plats. Norge tar emot flest
arbetspendlare från Sverige. Dubbelt så många gränspendlar mellan Norge och
Sverige än mellan Danmark och Sverige. Gränshandeln, dvs dagsbesök, var värd
12,9 miljarder norska kronor 2015.

De som arbetspendlar har en genomsnittlig medelinkomst på
373000 kr/år. Så finns det de som deltidspendlar. Dessa blomster finns
inte med i Sveriges officiella statistik vilket förklarar att Rädda Barnen år
efter år förklarar att barnfattigdomen i Sverige är stor i Eda och Årjäng när i
verkligheten de har bra inkomster. Det är också så att hela Värmlands
sysselsättningsgrad i verkligheten är högre än i riket och inte lägre som statistiken
säger.

Norge äger fler företag i Sverige än något annat land. Av antalet
gästnätter i Sverige står Norge för 3,5 miljoner = 23 procent, Danmark för 19
procent. Det framstår därför som viktigt med goda kommunikationer mellan
huvudstäderna och därför är en utbyggd Värmlandsbana viktig. Region Värmland och region
Örebro län, Karlstad och Örebro kommuner har bildat ett bolag, Oslo –
Stockholm 2:55 med syftet att utveckla järnvägen.

Enligt ambassadör Eide har vi i Sverige för lite kunskap vi i om
Norge. Järnväg Oslo-Göteborg är viktigare för Norge än för Sverige. Göteborg är
Norges största hamn och det innebär att det är mycket tung godstransport som
färdas över Svinesundsbron och ned genom Bohuslän vilket ger påverkan på
miljön. Därför är en utbyggd järnväg mellan Oslo och Göteborg viktig även
ur transport och miljösynvinkel.

Frågan om utbyggd järnvägsförbindelse Oslo-Göteborg har inte nått
fram till riksdagen. Om denna fråga ska komma upp på politikernas bord måste
frågan bli mycket mer konkret. Näringslivet och den lokala opinionen måste konkret
visa hur viktig denna fråga är.

Plötsligt vinkar vår partikamrat Roger Brodin med handen och ställer
frågan: ”Hur skulle Värmland och
Värmlands behov av en utbyggd förbindelse Oslo-Stockholm påverkas om Värmland blev
en del av Västra Götaland
”?

Denna fråga gled man undan före panelen och svaret som gavs blev istället att ”satsningen
Oslo-Göteborg blir tyngre med tydlig prioritering från en större region”.
Hur Värmland skulle påverkas hade man inget svar på. Vår tolkning är att
Värmlands intressen skulle inte bli tillgodosedda!

Som slutkläm sa Björn Rosengren att han inte trodde på större
regioner och ansåg att eftersom Sverige som ett relativt litet land borde vara en
enda region. Han förväntade sig att få rätt om 10 år!

Håll med mig om att detta var två intressanta seminarium!