Den digitala
patienten är här – men är vården redo?

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet står inför stora
utmaningar. Befolkningen blir äldre, sjukare och mer överviktig, samtidigt som
hälso- och sjukvårdssystemet är ett av de högst rankade i världen . Men hälso-
och sjukvården genomgår stora förändringar som drivs av ökade krav och nya
behov. Medborgarna står i täten för denna förändring med nya förväntningar på
hur hälso- och sjukvårdstjänsterna ska tillhandahållas i en allt med digitaliserad
värld.

2015 har PwC undersökt vad innevånarna i Sverige tycker om
digitaliseringen inom hälso- och sjukvården och framförallt hur man önskar att
hälso- och sjukvården ska samordnas med digitala tjänster. Undersökningen
visade att man var öppen för digitala och virituella vårdlösningar och gärna
samverkar med morden teknik.

Från allmänheten deltog 1034 personer, de var slumpvis uttagna i åldrarna
18 – 75 år.

Under våren 2016 ställde Vårdförbundet och Sveriges
läkarförbund frågor till 1076 läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Studien
visar att de utfrågade inom vården ser möjligheterna med den digitala vården.

Budskap från seminariet:

· 66 % anser att videosamtal kan ersätta en viss
del av de fysiska patientbesöken.

· Knappt 1 av 10 inom vården rekommenderar i dag
att patienterna kan använda sig av appar som en del av en behandling eller
uppföljning av sin sjukdom eller behandling, men 7 av 10 skulle gärna
rekommendera det i framtiden.

· 62 % uppger att de gärna vill vara delaktiga i
att utveckla nya appar som kan underlätta för patienterna.

· Mellan 59 och 88 % anser att det är mycket eller
ganska möjligt att bedöma vårdbehovet baserat på ”gör-det-själv”-lösning,
beroende på typ av lösning.

· Drygt 3 av 5 ser digitala lösningar som ett sätt
att förbättra vården för kroniskt sjuka.
44% anser även att digitala vårdlösningar kommer att bli en naturlig del
av vården för kroniskt sjuka inom de närmaste fem åren.

En viktig aspekt är att vårdpersonalen får det stöd,
resurser och verktyg som behövs. Det måste också finnas ett tydligt och modigt
ledarskap på alla nivåer.

Citat som hördes var också ”Patienterna kan oftast mer än vad vi tror men personalen behöver
utbildning”

I panelen fanns representanter från Sveriges läkarförbund,
Vårdförbundet, SKL och Landsting.

Jag konstaterar att
IT och E – hälsa är oerhört aktuellt och kommer allt närmare. Detta är en utveckling som jag tror det finns många fördelar med!