Bedrägerierna ökar
– vad görs idag och i framtiden?

Det här seminariet anordnades av Brottsförebyggande rådet och utredarna från Bråpersonerna som deltog var förutom utredarna från Brå deltog också

Jan Olsson, förundersökningsledare från Polisens Nationella bedrägericenter

Peter Forsman från Internetstiftelsen i Sverige IIS hanterar abuse-ärenden för hela .se-zonen och han är en av Sveriges främsta experter på nätbedrägerier och Peter Göransson från Bankföreningen

Bedrägeribrotten ökar för varje år och den tekniska utvecklingen
gör det möjligt att dels begå nya former av brott och dels mer storskaliga
bedrägeribrott. Varför sker bedrägerierna och vems är ansvaret? Görs
tillräckligt i brottsförebyggande syfte? Hur ser det ut i framtiden?

Så här beskrivs frågan:

I mars i år publicerade Brottsförebyggande rådet, Brå, en
rapport om bedrägeribrottsligheten. Rapporten visar

att bedrägerierna ökar samt
att brotten drabbar såväl privatpersoner som företag och myndigheter. De
polisanmälda bedrägerierna tar också stora resurser i anspråk hos
rättsväsendet. Att förebygga fler bedrägeribrott skulle därför innebära stora
vinster både för rättsväsendet och för samhället i stort. Men bedrägerier är en
mycket bred och komplex brottskategori och det finns många aktörer som kan
bidra på olika sätt till det förebyggande arbetet. Under seminariet presenteras
en bild över den stora variation som finns bland de polisanmälda
bedrägeribrotten. I paneldiskussionen diskuteras hur olika aktörer kan bidra
till det förebyggande arbetet, vad som görs idag och vad som skulle kunna göras
i framtiden för att minska bedrägeribrotten.Man konstaterar:

· att det är väldigt
stor obalans mellan brottsvolym och utredningsresurser.

· Bedrägeribrottsligheten
går inte att utreda och lagföra bort.

· För att komma
tillrätta med problemet behövs mer effektivt förebyggande arbete.

· För detta krävs att
många olika aktörer engageras i arbetet, både privatpersoner,
näringsliv och
myndigheter.

Viktiga åtgärdsområden som man anser borde prioriteras mer är bl.a


Tillgängliggöra information om hur bedrägerier går till och hur
man kan skydda sig.


Öka fokus på säkerhet inom t. Ex e-handeln.


Försvåra användningen av stulna eller helt falska identiteter.

Någon ur publiken ställer frågan, ”vad gör polisen”? Svaret som
ges är att frågeställaren kan vara säker på att man jobbar så mycket som man
kan men att poliserna är det antas som de är och att dygnet har bara 24 timmar.Jag tänker att Moderater vill ju att fler poliser ska
utbildas och anställas och att Moderaternas mål om minst 20 000 poliser i
Sverige är viktigt.

Detta var dagens sista seminarium för
vår del. Solen steker från en blå himmel, på gatorna och i de trånga gränderna myllrar
det av människor. Alla ser glada och förväntansfulla ut. I Almedalsparken sitter det fullt med människor på sina färgglada filtar och tar sig en kopp kaffe i väntande på att centerpartiets Anni Lööf hålla sitt partiledartal
om två timmar.

Almedalen erbjuder en enorm möjlighet till omvärldsspaning och det är sannerligen ingen brist på inputs. Är nog aningen privilegierad och känner mig lite euforisk!